Fundacja Invest Cuffs
  • Plac Wolnica 7, 31-060 Kraków
  • Pon-pt:  09:00-15:00  
Świetlica „Wspólna Chata”

Świetlica „Wspólna Chata”

Świetlica „Wspólna Chata” powstała 12 lat temu pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Systematycznie uczęszcza do niej ponad 60 dzieci, głównie ze szkoły podstawowej. Są to różne grupy dzieci – wywodzące się z różnych środowisk, z rodzin z różnymi problemami. Opieką otaczane są dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo lub

Czytaj więcej
Stowarzyszenie Ocalić Szansę

Stowarzyszenie Ocalić Szansę

Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę jest organizacją non – profit istniejącą od marca 2005 roku. Stowarzyszenie od 10 lat prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży w Rząsce pod Krakowem. Pod opieką znajduje się grupa 25 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat, większość z nich zagrożona

Czytaj więcej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Ośrodek prowadzi edukację na każdym poziomie kształcenia szkolnego dla uczniów z dysfunkcją narządu wzroku, a także ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Od najmłodszych lat uczniowie zdobywają umiejętności niezbędne do jak najpełniejszej integracji ze środowiskiem osób widzących. Absolwenci wyposażeni są w fachową wiedzę oraz kwalifikacje pozwalające na kontynuowanie kształcenia na poziomie wyższym.
W

Czytaj więcej