– Karol Wenus

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Wiceprezes zarządu Fundacji od 2019 roku. Wcześniej sekretarz Fundacji od chwili jej powstania.

Adwokat z wieloletnim doświadczeniem. Partner zarządzający w kancelarii adwokatów Wenus Lomperta Zembek.

W ramach praktyki adwokackiej koncentruje się na prawie karnym, zwłaszcza prawie karnym gospodarczym i przestępczości „białych kołnierzyków” (white-collar crime), w tym sprawach karnych związanych z rynkiem kapitałowym, obrotem gospodarczym i prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również w sprawach karno-skarbowych.

Jego współpraca z przedsiębiorcami i przedstawicielami biznesu nie ogranicza się jedynie do wsparcia dotyczącego kwestii karnoprawnych, lecz doradza tym podmiotom także w postępowaniach spornych o charakterze cywilnym oraz reprezentuje je przed sądami wszystkich instancji, w szczególności w sporach korporacyjnych.

Posiada również szerokie doświadczenie związane z problematyką upadłościową i restrukturyzacyjną. Koordynował pracą zespołów odpowiadających za reprezentowanie organów postępowania upadłościowego (syndyków), wierzycieli upadłego, jak i samych upadłych.

W ramach praktyki prawniczej wielokrotnie zajmował się wsparciem osób, które znalazły się w trudnej sytuacji, wynikającej z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Był współtwórcą i liderem kilkunastoosobowego zespołu procesowego, zajmującego się postępowaniami cywilnymi, karnymi i administracyjnymi z zakresu umów kredytów i pożyczek. Zespół pod jego nadzorem prowadził kilka tysięcy spraw sądowych i pozasądowych.

Regularnie występuje w telewizji Comparic24.TV oraz kanale Portfel Polaka, gdzie prowadzi cykliczny program Po Stronie Konsumenta.

Back to top