– Misja

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Wspieramy szeroko pojęte inicjatywy zmierzające do poprawy wizerunku rynków finansowych w Polsce.

W obszarze edukacji:

 • organizacja konferencji, wykładów i warsztatów,
 • wsparcie merytoryczne i jako patronat innych wydarzeń branżowych,
 • programy stypendialne dla specjalistów oraz społeczności akademickich w dziedzinie ekonomii, gospodarki, finansów, prawa, handlu i podobnych,
 • prowadzenie programów edukacyjnych, mających na celu rozpowszechnianie, zdobywanie oraz promocję wiedzy na temat rynku,
 • rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających promocji usług doradczych, szkoleniowych oraz marketingowych, podnoszących konkurencyjność instytucji współpracujących z Fundacją.

W obszarze inwestowania:

 • współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami dla osiągania wspólnych celów statutowych,
 • działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i zwiększenia aktywności gospodarczej,
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi z regionu
  z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi (szkolenia, konferencje, targi),
 • tworzenie relacji między przedsiębiorstwami, jednostkami badawczymi i naukowymi oraz firmami i instytucjami otoczenia biznesu,
 • popularyzacja i wspieranie przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym na rynkach finansowych i kapitałowych,
 • wsparcie dla startupów w sferze organizacyjnej i prawnej poprzez przygotowanie oraz koordynację wspólnych programów badawczych i projektów biznesowych,
 • dążenie do osiągnięcia określonych wyników współpracy ze startupem poprzez indywidualną pomoc i doradztwo w zakresie realizacji wybranych projektów.
Back to top