– Patronaty

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Fundacja patronuje przedsięwzięciom o wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, które wpisują się w wizję rozwoju rynków finansowych.

Udzielenie patronatu wydarzeniu lub przedsięwzięciu nie jest równoznaczne z udzieleniem wsparcia finansowego, ma jedynie wymiar honorowy.

Wnioski należy kierować na adres: kontakt@investcuffs.pl

 

WYDARZENIA DOTYCHCZAS OBJĘTE PATRONATEM FUNDACJI

Let’s DiNapoli Day VII – 26 listopada 2022 r. https://www.piotrgrela.pl/ldd7

Cryptoverse #2  – 09.09.2022 r.  https://cryptoverseexpo.com/

reach4biz Meetup – 2.06.2022 r. https://reach4.biz/meetup/

Cryptoverse – 17.02.2022 r. 

Książki wydawane przez Maklerską https://maklerska.pl/

 

Back to top