Fundacja Invest Cuffs
  • Plac Wolnica 7, 31-060 Kraków
  • Pon-pt:  09:00-15:00  

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Ośrodek prowadzi edukację na każdym poziomie kształcenia szkolnego dla uczniów z dysfunkcją narządu wzroku, a także ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Od najmłodszych lat uczniowie zdobywają umiejętności niezbędne do jak najpełniejszej integracji ze środowiskiem osób widzących. Absolwenci wyposażeni są w fachową wiedzę oraz kwalifikacje pozwalające na kontynuowanie kształcenia na poziomie wyższym.

W Ośrodku znajduje się także Szkoła Muzyczna. Wychowanek – Karol Radwan reprezentował Placówkę w Warszawie podczas dwóch ważnych wydarzeń Roku Chopinowskiego – w inauguracji projektu „Chopin dla niewidomych”.

Częścią Ośrodka jest również Internat, w którym bezpłatnie mogą zamieszkać uczniowie spoza Krakowa. Oprócz edukacji Ośrodek zapewnia wszechstronną rewalidację, kompleksową opiekę specjalistyczną oraz wczesne wspomaganie (wśród podopiecznych są już kilkumiesięczne dzieci). W działaniach Placówki wyróżnić można także takie wsparcie jak: terapia widzenia, orientacja przestrzenna, gimnastyka korekcyjna w nowoczesnych gabinetach rehabilitacji ruchowej, logopedia, terapia muzyczna. Sukcesy sportowe, artystyczne i naukowe odniesione ostatnio przez uczniów to m.in.: udział w Paraolimpiadzie w Pekinie, 3 srebrne medale na Mistrzostwach Świata w Pływaniu w Rio de Janeiro.

Wielu absolwentów wciąż utrzymuje kontakt ze szkołą, a niektórzy wracają na stałe, tym razem w roli nauczycieli lub terapeutów. Jednym z nich jest Łukasz Żelechowski udowodnił, że wzrok nie jest niezbędny, by zdobywać szczyty i dostrzegać piękno świata. W 2008 r. zdobył najwyższy szczyt Afryki – Kilimandżaro, a w 2009 r. Łukasz wziął udział w wyprawie integracyjnej fundacji Janka Meli „Poza Horyzonty” i razem z nim wszedł na najwyższy szczyt Kaukazu – jako pierwsza na świecie osoba niewidoma.

Potrzeby:
– Wyposażenie gabinetu terapii widzenia (pomoce, które gabinet posiada są niewystarczające, zbyt mało lup, powiększalników, przestarzały stolik podświetlany, itp.), a przecież to jedna z wiodących rewalidacji,
– Wyposażenie gabinetu orientacji w przestrzeni (laski w różnych rozmiarach, modele przestrzenne, itp.) pomoce są zużyte, często uszkodzone, wymagają odnowienia
– Pomoce dydaktyczne w klasach edukacji wczesnoszkolnej (te, które są na wyposażeniu klas często nie nadają się do wykorzystania podczas lekcji, jest ich za mało, są niekompletne, stare; ostatni raz były uzupełniane ok. 20 lat temu, albo jeszcze wcześniej)
– Pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych (biologiczna, fizyczna, chemiczna, matematyczna, itp.), te, które są mają wiele lat, są niekompletne, zużyte, jest ich zbyt mało, należałoby uzupełnić, odnowić,
– Tablice interaktywne w klasach (w szkołach masowych to standard, umożliwiłoby to powiększanie uczniom pomocy, tekstów, prezentowanie materiałów przygotowanych elektronicznie; nie wszystko trzeba drukować),

arczimm

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *