Fundacja Invest Cuffs
  • Plac Wolnica 7, 31-060 Kraków
  • Pon-pt:  09:00-15:00  

Świetlica „Wspólna Chata”

Świetlica „Wspólna Chata” powstała 12 lat temu pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Systematycznie uczęszcza do niej ponad 60 dzieci, głównie ze szkoły podstawowej. Są to różne grupy dzieci – wywodzące się z różnych środowisk, z rodzin z różnymi problemami. Opieką otaczane są dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Większość z nich ma problemy

w relacjach z kolegami, często trudności w nauce, kłopoty w koncentracją uwagi na wykonywanym zadaniu, problemy emocjonalne.

Dzięki Świetlicy podopieczni mają możliwość wzięcia udziału w różnorodnych zajęciach. Między innymi sportowych, komputerowych, teatralnych, muzycznych, plastycznych, logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych i socjoterapeutycznych. W świetlicy dzieci nabywają praktycznych umiejętności funkcjonowania w grupie, przez co zyskują nowych kolegów. Uczą się technik zdobywania wiedzy, są wdrażane do systematycznej i samodzielnej pracy, co sprawia, że poprawiają swoje oceny i nastawienie do nauki i szkoły. Duży nacisk kładziony jest na integrację dzieci z własnym środowiskiem rodzinnym, pedagodzy pomagają rodzicom poznać swoje dziecko, podpowiadają jak ciekawie spędzać z nim wolny czas. W tym celu rodzice zapraszani są do udziału w otwartych zajęciach, w wycieczkach i wyjazdach.

Potrzeby:

Aby pobyt w świetlicy był dla dzieci atrakcyjny, placówka wyposażona jest w gry dydaktyczne, ciekawe materiały plastyczne, sprzęt sportowy oraz komputerowy. Ze względu na nadpobudliwość, aby osiągnąć planowane efekty w pracy z dzieckiem, pedagodzy muszą skupiać jego uwagę wykorzystując atrakcyjne pomoce i materiały.

Świetlica „Wspólna Chata” będzie jeszcze weselszym miejscem, jeśli na swoim wyposażeniu będzie miała:

– książki,

– atlasy przyrodnicze,

– programy i gry komputerowe,

– gry świetlicowe,

– klocki,

-materiały plastyczne – kolorowy papier, pastele itp.

arczimm

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *