Fundacja Invest Cuffs
  • ul. św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków
  • Pon-pt:  10:00-16:00  

O Fundacji

Fundacja FxCuffs to organizacja pozarządowa założona w listopadzie 2015 roku w Krakowie.

Nasz zespół

Grupa pasjonatów i praktyków rynków finansowych. Patrzymy na problemy przez pryzmat możliwości, a inspiracje i doświadczenia czerpiemy z pracy w naszych firmach.

Jak działamy

Głównym celem jest realizacja własnych programów i projektów, ale współpracujemy także z innymi organizacjami pozarządowymi.

AKTUALNA KAMPANIA

 

297bcbea40fe17f8523aba13d886ca5f   Wpłać Darowiznę - Razem możemy zdziałać tak wiele!

71e9adf27daf70c55b9d086cd6a21c58    Za zebrane fundusze zakupimy materiały edukacyjne

ace2fa1405f4e93aa76c524fb2820837    Dzięki Twojej pomocy podopieczni będą mogli się rozwijać!  

dc48dab654845f28268809f13cc746b8Misją Fundacji FxCuffs Edukacja i Rozwój Rynków Finansowych jest głównie wspieranie Inwestorów Indywidualnych. Jednak nie chcemy zapominać o tych najbardziej potrzebujących - czyli Dzieciach. Kluczowym etapem w rozwoju każdego człowieka jest okres szkolny. Jednak, by móc w pełni się kształcić potrzebna jest infrastruktura, a ta w wybranych przez nas ośrodkach ma poważne braki. Dlatego chcemy zmobilizować środowisko Inwestorów i pokazać jak wiele dobrego możemy razem zdziałać!

      

Kogo wspieramy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Ośrodek prowadzi edukację na każdym poziomie kształcenia szkolnego dla uczniów z dysfunkcją narządu wzroku, a także ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Od najmłodszych lat uczniowie zdobywają umiejętności niezbędne do jak najpełniejszej integracji ze środowiskiem osób widzących. Absolwenci wyposażeni są w fachową wiedzę oraz kwalifikacje pozwalające na kontynuowanie kształcenia na poziomie wyższym.
W

Czytaj więcej

Stowarzyszenie Ocalić Szansę

Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę jest organizacją non – profit istniejącą od marca 2005 roku. Stowarzyszenie od 10 lat prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży w Rząsce pod Krakowem. Pod opieką znajduje się grupa 25 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat, większość z nich zagrożona

Czytaj więcej

Świetlica „Wspólna Chata”

Świetlica „Wspólna Chata” powstała 12 lat temu pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Systematycznie uczęszcza do niej ponad 60 dzieci, głównie ze szkoły podstawowej. Są to różne grupy dzieci – wywodzące się z różnych środowisk, z rodzin z różnymi problemami. Opieką otaczane są dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo lub

Czytaj więcej

ZAPRASZAMY NA FXCUFFS 2018

FXCUFFS 2016 JUŻ ZA NAMI

NIC O NAS BEZ NAS

Piotr Głowacki
Promujemy ideę 'Przejmij kontrolę nad swoimi finansami, nikt nie zarządzi nimi lepiej niż Ty sam', gdzie poprzez edukację i odkrywanie możliwości staramy się rozwijać horyzonty polskich inwestorów indywidualnych.
Marcin Wenus
Naszym celem jest integracja środowiska firm szkoleniowych, inwestycyjnych i brokerów z inwestorami indywidualnymi, aby poprzez bezpośrednie spotkania wymieniać potrzeby jednych na rozwiązania drugich.
Janusz Ekert
Rynek walutowy w Polsce zmienia się. Dajemy pozytywny impuls do dalszego rozwoju i staramy się kształtować dobre praktyki wśród instytucji świadczących usługi dla inwestorów.
Andrzej Tomczyk
Invest Cuffs to inicjatywa wyjątkowa pod wieloma względami, zarówno dla inwestorów, jak i instytucji rynków finansowych. Konferencja ta oferuje przede wszystkim możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami rynku, a dzięki temu poszerzenie posiadanego przez nich warsztatu inwestycyjnego. Co więcej, prezentacje oraz wykłady polskich i zagranicznych ekspertów rynków finansowych otwierają dostęp do informacji i treści analitycznych, na co dzień trudno dostępnych. FxCuffs to również doskonałe miejsce dla podmiotów oferujących swoje usługi w obrębie rynków finansowych, aby lepiej poznać oczekiwania klientów i przygotować dla nich ofertę, która te potrzeby zaspokoi. Doskonała organizacja Konferencji i znakomita frekwencja potwierdzają profesjonalizm Fundacji Invest Cuffs i jej ogromny wkład w rozwój rynku i edukację polskich inwestorów.